Įdarbinimo
agentūra

Vertybės

Simplika komanda gyvena keturiomis mums svarbiausiomis vertybėmis: komunikacija, bendradarbiavimas, pasitikėjimas ir siekis žinoti. Šiomis vertybėmis vadovaujamės kasdienėje veikloje bendraudami su kolegomis, klientais, kandidatais, laikinais darbuotojais ir partneriais.

Komunikacija – mes kasdieną siekiame užtikrinti, kad tarpusavio komunikacija būtų sklandi, efektyvi ir greita. Tikime, kad nėra savaime suprantamų dalykų. Bendraudami esame atviri gaunamai informacijai ir stengiamės ją perteikti kitam asmeniui taip, kad būtų aiškiai suprantama, konkreti ir savalaikė.

Bendradarbiavimas – tai visų pirma komandinis darbas, profesionalūs ir palaikantys kolegos, siekiantys bendrų tikslų ir rezultatų. Ypatingai svarbus bendradarbiavimas su klientais bei kandidatais. Tikime, kad padėdami vieni kitiems, galime padaryti daugiau ir daug greičiau, bei sėkmingai išspręsti kylančias situacijas ir rasti joms sprendimus.

Pasitikėjimas – mums tai tikėjimas savimi ir vieni kitais. Tai apjungia mūsų darbo kultūrą, o principas „paprašiau-pamiršau“ leidžia siekti maksimalių rezultatų.

Siekis žinoti – kiekvieno mūsų komandos nario DNR gyvena žingeidumas, didelis smalsumas ir nuolatinis noras tobulėti. Esame laimingi, kad galime šias savybes „įdarbinti“ kiekvieną dieną: domimės kas vyksta darbo rinkoje, versle ir pasaulyje. Įgytas žinias taikome čia ir dabar.