Karjeros
patarimai

Siekis padėti kandidatams

Simplika yra darbuotojų paieškos ir atrankos įmonė, padedanti Jums susirasti darbą, apie kurį svajojate. Šiuo metu savo Klientams ieškome įvairių sričių specialistų – nuo asistentų (studentai ar ką tik baigę studijas) iki vidutinio lygio vadovų pozicijų. Simplika teikia laikinojo įdarbinimo ir atrankos paslaugas, todėl savo Kandidatams galime pateikti įvairių darbo pasiūlymų: darbą nepilnai darbo dienai, papildomą, pamaininį darbą arba ilgalaikes karjeros perspektyvas. Mūsų Klientų ratą sudaro tiek Lietuvos įmonės, tiek tarptautinės koorporacijos, dirbačios įvairiausiose srityse.


Ką reiškia būti „ant perdegimo ribos“?

Perdegimo sindromas – yra emocinio išsekimo depersonalizacijos ir savirealizacijos sindromas, kuriuo gali susirgti dirbantys asmenys.

Perdegimo sindromui būdingi trys parametrai:

 • Energijos išeikvojimo ar išsekimo jausmas;
 • Padidėjęs psichinis atstumas nuo darbo, neigiami jausmai ar cinizmas, susijęs su darbu;
 • Sumažintas profesinis aktyvumas.

Perdegimo etapai ir prevencijos:

I ETAPAS ARBA „ŽALIA ŠVIESA“
Simptomai: gera psichinė ir fizinė savijauta, sveikas nuovargis.

Prevencija: užtenka savireguliacijos (kokybiškas poilsis, atostogos, pomėgiai, bendravimas t.t.)

II ETAPAS ARBA „GELTONA ŠVIESA“
Simptomai: nelankstumas, irzlumas, cinizmas, agresyvumas, atsiribojimas, atsirandantis psichinis ir fizinis išsekimas, prasideda fiziniai negalavimai.

Prevencija: būtina psichologinė/psichoterapinė pagalba, gali reikėti medicininės pagalbos.

III ETAPAS ARBA „RAUDONA ŠVIESA“
Simptomai: dėmesio sutelkimo problemos, abejonės, nekompetencijos pojūtis, savęs nuvertinimas, prasmės praradimas, stiprėjantys fiziniai negalavimai, depresinė būsena, mintys apie savižudybę.

Prevencija/pagalba: psichoterapijos gali nebeužtekti, gali būti reikalinga psichiatro pagalba, medicininė pagalba.

Perdegimo priežastys:

 • Organizacinės – darbo krūvis, kontrolė, atlygis, bendruomeniškumas, teisingumas, vertybės reorganizacijos ir pokyčiai, dažnai vadovų kaita ar jų nekompetencija, pseudo-motyvacijos;
 • Socialinės – sukeistos prasmės, formuojamos pseudo-prasmės, motyvacijos;
 • Šeimyninės;
 • Vidinės.

Perdegęs žmogus – tai žmogus, praradęs gyvenimo balansą ir sukeitęs asmeninius poreikius su darbo poreikiais. Žmogus, atidėjęs savo gyvenimą į „po to“.

Ženklai, įspėjantys, kad reikia keisti darbą

Kartais sprendimas ieškoti naujo darbdavio ir aktyviai įsitraukti į darbo rinką yra sudėtingas ir apimantis daugybę dvejonių. Tačiau per ilgas buvimas toksiškoje darbo vietoje, dėl kurios jūs tiesiog nepatenkintas, gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį – kenkia jums ir jūsų aplinkai.

Ženklai, įspėjantys, kad jau laikas keisti darbą:

 • Jūs jau dabar galvojate apie naujo darbo paieškas. Ypač tada, kai būna blogos dienos, o jų vis daugėja.

 • Jūsų pokalbiuose su šeima ir draugais dominuoja skundai dėl darbo. Jei kiekvienas vakarienės pokalbis prasideda ir baigiamas neigiamais jūsų dienos komentarais darbe, gali būti, kad jau laikas susirasti naują darbą ir džiaugtis produktyvia diskusija apie jūsų profesinius iššūkius, išmoktas pamokas ir svarbiausius dienos įvykius.

 • Jūs bijote pirmadienių ir jums sunku atsibusti ryte. Baimę ar nerimą keliančios mintys dėl ateinančios darbo savaitės nėra tinkama būsena efektyviam darbo atlikimui.

 • Jūs esate mažiau produktyvus darbe, trūksta ryžto ir jums dažnai nuobodu darbe. Jei tikrinate „Facebook“ kas dešimt minučių, nuolat atsiduriate „YouTube“, pavargstate nuo kiekvienos užduoties, gali būti, kad jau laikas ieškoti naujo – stimuliuojančio darbo.

 • Pasikalbėję su vadovu nematote perspektyvos ir iššūkių. Jums viskas darbe yra žinoma – atsakymai į bet kurį darbinį klausimą.

 • Per ilgas buvimas toksiškoje darbo vietoje, dėl kurios jūs tiesiog nepatenkintas, gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį – jums ir jūsų aplinkai.

Prieš kiek laiko turiu informuoti darbdavį, jeigu nusprendžiu išeiti iš darbo?

BANDOMUOJU LAIKOTARPIU:

Tiek darbuotojas, tiek darbdavys, norėdami nutraukti darbo sutartį dar nepasibaigus bandomajam laikotarpiui, apie tai privalo raštu informuoti kitą šalį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbo sutarties pasibaigimo, nepriklausomai nuo to, kieno iniciatyva buvo nustatytas bandomasis laikotarpis. Detalesnė informacija pateikta 36 straipsnyje.

36 straipsnis. Susitarimas dėl išbandymo

1. Siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys gali sulygti dėl išbandymo.

2. Išbandymo terminas negali būti ilgesnis negu trys mėnesiai, neskaitant laiko, kai darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių. Pratęsti išbandymo laikotarpį darbo sutarties šalių susitarimu draudžiama.

3. Pripažinęs, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami, darbdavys iki išbandymo termino pabaigos gali priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris darbo dienas iki darbo sutarties pasibaigimo, ir nemokėti išeitinės išmokos.

4. Darbuotojas gali per išbandymo terminą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas. Šis įspėjimas gali būti atšauktas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo pateikimo. Darbuotojo pateiktas ir neatšauktas įspėjimas pabaigia darbo sutartį ir darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą.

 

JEI BANDOMASIS LAIKOTARPIS YRA PASIBAIGĘS:

Darbuotojas gali bet kada savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį (tiek terminuotą, tiek neterminuotą), jam tik būtina apie tai įspėti darbdavį raštu prieš 20 kalendorinių dienų. Detalesnė informacija pateikta 55 straipsnyje.

55 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių

1. Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų.

2. Darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo padavimo dienos. Vėliau jis gali atšaukti pareiškimą tik su darbdavio sutikimu.

3. Darbuotojo pareiškimas pabaigia darbo sutartį pasibaigus įspėjimo terminui, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį, ir darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą.

Gyvenimo aprašymas
Gyvenimo aprašymas (CV) – tai dokumentas, kuriame pateikiami duomenys apie Jūsų išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo patirtį. Tačiau Jūsų darbo paieškos pradžioje tinkamai paruoštas CV reiškia daug daugiau. Gyvenimo aprašymo sukūrimas gali būti svarbus žingsnis Jūsų karjeroje, nuo jo priklauso Jūsų ateitis. Svarbiausias CV tikslas – sudominti darbdavį taip, kad jis pakviestų Jus į pokalbį. Svarbus tiek gyvenimo aprašymo turinys, tiek jo pateikimas.

Koks turėtų būti gyvenimo aprašymo turinys?

 1. Asmens duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis;
 2. Išsilavinimas:
  • Pirmiausia nurodykite paskutinį įgytą išsilavinimą;
  • Pateikite datas (įstojimo ir baigimo / numatomo baigimo metus);
  • Nurodykite oficialų mokymo įstaigos ir pabaigto kurso pavadinimą.
 3. Specialiosios mokymo programos ir moksliniai darbai: nurodykite pabaigtus kursus ir mokymo programas, susijusias su Jus dominančia pareigybe.
 4. Darbo patirtis – darbovietės, atlikta praktika:
  • Nurodykite darbovietes pradedant nuo paskutinės;
  • Tiksliai nurodykite darbovietės ir pareigybės pavadinimą;
  • Nurodykite darbo pobūdį ir atsakomybę (pareigybės pavadinimas skirtingose organizacijose gali reikšti skirtingas pareigas);
  • Patikrinkite, ar teisingai nurodėte darbo pradžios ir pabaigos datas.
 5. Punktai 2, 3 ir 4 gali būti sukeisti vietomis, jei darbo patirtis svarbesnė už išsilavinimą (pagal darbdavio reikalavimus);
 6. Kalbų įgūdžiai: nurodykite kalbas ir pažymėkite lygį (galima nurodyti ir kokius kalbos egzaminus esate išlaikęs);
 7. Darbo kompiuteriu įgūdžiai: nurodykite kompiuterines programas, kuriomis galite laisvai naudotis;
 8. Vairuotojo pažymėjimas (ir kategorija, jei turite kelias);
 9. Kita informacija: pabaigoje galite nurodyti kitus įgūdžius ir sugebėjimus (pvz., tekstų rinkimo įgūdžiai), laisvalaikio užsiėmimus, rekomenduojančius asmenis ir kt.).

Kaip turėtų atrodyti gyvenimo aprašymas?

 • Trumpas – 1-2 puslapių ilgio;
 • Aiškiai pateiktas ir nuoseklus;
 • Be gramatikos ar rašybos klaidų;
 • Nurodantis tikslią informaciją;
 • Be puošnių šriftų ar kitų puošmenų – orientuotas į turinį.
Motyvacinis laiškas

Motyvacinis laiškas – tai dokumentas, kuriuo prisistatote darbdaviams, prieš jiems perskaitant Jūsų gyvenimo aprašymą. Šis dokumentas suteikia Jums galimybę trumpai apibūdinti save, išreikšti požiūrį į norimą darbą, įrodyti, kad atitinkate keliamus reikalavimus.

Keli patarimai rašantiems motyvacinį laišką:

 • Susiraskite informacijos apie potencialų darbdavį. Naudokitės šia informacija iliustruojant savo motyvaciją;
 • Išdėstykite, kuo Jūs galite būti naudingi darbdaviui ir kodėl manote esąs tinkamas kandidatas siūlomai darbo vietai;
 • Venkite pernelyg dažnai vartoti žodį „aš”;
 • Išryškinkite savo stipriausias savybes bei įgūdžius, kurie labiausiai pravers būsimame darbe;
 • Paaiškinkite, kodėl norite dirbti pasirinktoje įmonėje – dėl įmonės įvaizdžio, užimamos padėties rinkoje, produktų, darbuotojų ir t.t. Nurodykite, kodėl įmonė Jums patinka, šiek tiek pagirkite ją!
 • Nepamirškite nurodyti kontaktinius duomenis. Nurodykite, koks geriausias laikas su Jumis susisiekti.
Pokalbis

Pasirengimas pokalbiui vienas iš svarbiausių dalykų – darbą gauna tas, kuris geriausiai pasirengęs. Gerai pasiruošęs pokalbiui kandidatas iliustruoja savo profesionalumą ir susidomėjimą potencialiu darbdaviu bei siūlomu darbu. Prieš ateidamas į pokalbį išsiaiškinkite šiuos dalykus apie organizaciją:

 • Įmonės dydis, struktūra, centrinės būstinės vieta?
 • Ar įmonė priklauso grupei? Ar turi dukterinių įmonių ar filialų?
 • Kokia įmonės veikla, kas yra jos konkurentai, kokia įmonės padėtis rinkoje?
 • Koks įmonės įvaizdis rinkoje?
 • Paskaitykite pranešimus spaudoje ir internete. Naudokitės šia informacija pokalbio metu.
 • Apsilankykite įmonės tinklalapyje.
 • Perskaitykite metinę ataskaitą, įmonės brošiūrą ir kt.
 • Išsiaiškinkite, kokius produktus ir paslaugas ši įmonė teikia.
 • Sužinokite dabartinius augimo rodiklius ir ateities augimo perspektyvas.
 • Išsiaiškinkite tikslią pokalbio vietą ir laiką, asmenį, kuris vykdys pokalbį, jo pareigas.
 • Repeticija: surinkę informaciją, detaliai įsivaizduokite būsimą pokalbį ir apmąstykite atsakymus į galimus klausimus.
 • Iš jūsų bus tikimasi, kad turėsite išsamios informacijos apie savo dabartinį ar paskutinį darbdavį. Žinokite faktus ir skaičius.

Ką daryti ir ko nedaryti

 • Būkite apsirengęs tvarkingai ir profesionaliai.
 • Būkite punktualus.
 • Maloniai bendraukite ir visą laiką palaikykite akių kontaktą.
 • Pasiruoškite neoficialią temą kontakto užmezgimui pokalbio pradžioje.
 • Uždavinėkite klausimus viso pokalbio metu (ne tik jo pabaigoje).
 • Pasistenkite informaciją pateikti teigiamai – neklausiami nekalbėkite apie neigiamus dalykus.
 • Stenkitės „parduoti” save kaip darbuotoją ir stebėkite pašnekovo reakciją.
 • Pristatykite savo gebėjimus atsakydami į klausimus.
 • Ateikite su parengtu sąrašu klausimų, kuriuos ketinate užduoti.
 • Nepertraukite pašnekovo.
 • Neatsakykite į klausimą klausimu.
 • Pateikite išsamius atsakymus į klausimus (nevartokite tiesiog „taip” arba „ne”), atsakymus visada pagrįskite pavyzdžiais.
 • Nekalbėkite neigiamai apie dabartinį ar paskutinį darbdavį.
 • Netuščiažodžiaukite.
 • Nepažeiskite konfidencialumo.
 • Nepradėkite pirmas kalbėti apie atlyginimą. Iš anksto pagalvokite pagal kokius kriterijus Jus vertins pašnekovas. Tikriausiai sulauksite klausimų, kuriais pašnekovas bandys išsiaiškinti Jūsų motyvaciją, turimus įgūdžius (pvz.: problemų sprendimo, derybų ir t.t.) ir asmenines savybes (pvz.: orientacija į tikslą, iniciatyvumas ir t.t.).


Jeigu turite papildomų klausimų, visada galite kreiptis į mus tiesiogiai telefonu: 8 5 272 5587 arba rašykite el.paštu: darbas@simplika.lt