Įdarbinimo
agentūra

Privatumo politika

Šią Privatumo ir slapukų politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai UAB „Simplika“, juridinio asmens kodas 300575139, buveinės adresas T. Narbuto g. 5, Vilnius 08105 (toliau – Bendrovė) tvarkome asmens duomenis. Politikoje nurodyti renkami asmens duomenys, slapukų naudojimas, duomenų perdavimas ir kokias teises turite bei kaip jas galite įgyvendinti. Politika taikome tais atvejais, kai lankotės UAB „Simplika“ interneto svetainėje. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per UAB „Simplika“ interneto svetainę.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Pagrindinės sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Bendrovės vardu tvarko Asmens duomenis.  

Duomenų valdytojas – UAB „Simplika“, kuri tvarkydama asmenų duomenis nustato tų duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.  

Renkami duomenys

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartinių santykių, susijusių su Bendrovės paslaugų teikimu, tikslu tvarkome kandidatų asmens duomenis

Kandidatų CV pateikti duomenys, bendravimo metu surinkti duomenys

Sudaryta sutartis

Kandidatų atrankos į Bendrovės siūlomas darbo vietas

Kandidato gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, kvalifikacija, esamos ar buvusios darbovietės (-čių) pavadinimas (-us), informacija apie pageidaujamą darbą

Kandidato sutikimas

Interneto svetainės tobulinimo tikslu, siekdami tobulinti ir vystyti interneto svetainę ir pasiūlyti geresnes ir labiau pritaikytas ir įasmenintas paslaugas

Lankytojo IP adresas, naršyklės tipas, informacija apie naršymo istoriją, demografinius duomenis

Sutikimas

Kandidatų dirbti Bendrovėje duomenų bazės administravimo tikslu

Kandidatų CV pateikti duomenys, bendravimo metu surinkti duomenys

Sutikimas

Sutarčių vykdymo tikslu

Asmens duomenis gauti tiesiogiai iš duomenų subjektų

Sudaryta sutartis

Tiesioginės rinkodaros tikslu

Elektroninio pašto adresas

Sutikimas

Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti lentelėje toliau.

Surinktus duomenis apie UAB „Simplika“ svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. UAB „Simplika“ darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir UAB „Simplika“ svetainės lankytojus. 

Slapukų naudojimas

Jums lankantis UAB „Simplika“ interneto svetainėje, siekiame, kad pateikiama informacija ir svetainės funkcijos būtų pritaikytos tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį UAB „Simplika“ interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi UAB „Simplika“ interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę UAB „Simplika“ interneto svetainėje, Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus. 

Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Įėjimo į puslapį metu /
Iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

_ga

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje

Pateikus sutikimą /
2 metai

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Pirmą kartą apsilankius puslapyje /
Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį

Pirmo įėjimo į puslapį metu /
2 dienos

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu http://www.allaboutcookies.org.

Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite apsilankyti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukų rūšys

Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai, kad galėtumėte geriau suprasti, kas yra mūsų naudojami slapukai ir kokia jų paskirtis.

Seanso slapukai
Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriate naršyklę ar atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai
Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma dar kartą.

Pirmosios šalies slapukai
Tai slapukai, kurie reikalingi, kad UAB „Simplika“ svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti.

Trečiųjų šalių slapukai
Tai slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę. Mūsų UAB „Simplika“ svetainėje naudojami „Google Analytics“ slapukai, skirti svetainės lankomumui analizuoti. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, ir kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti sistemai „Google Analytics“. Plačiau apie „Google Analytics“ – http://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Simplika“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš UAB „Simplika“ interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones

Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

Asmens duomenų perdavimas

Bendrovė Asmens duomenis gali perduoti Duomenų tvarkytojams ir kitiems asmenims. Pastarieji dažniausiai būna savarankiški asmens duomenų valdytojai arba valdo Asmens duomenis bendrai su Bendrove.

Jūsų teisės 

Turite šias pagrindines teises:  

 • žinoti, kad Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis;   
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė ir sužinoti kaip jie tvarkomi;  
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą, kai asmens duomenys tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu, Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, teisės yra ar gali būti pažeistos. 

Savo teises galite įgyvendinti:

 • atvykę į biurą adresu, T. Narbuto g. 5, Vilnius, pateikdami prašymą ir patvirtindami tapatybę;
 • registruotu paštu, atsiuntę prašymą ir notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pateikti prašymą el. paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Bendrovė gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikia raštu (registruotu paštu arba elektroniniu laišku) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Atsakymas pateikiamas ta pačia forma, kuria buvo gautas prašymas, nebent prašyme yra išreikštas pageidavimas informaciją gauti kitu būdu. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą būsite informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis.

Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu darbas@simplika.lt arba kitais nurodytais būdais. 

Privatumo politikos keitimas 

Privatumo politika gali būti pakeista iš dalies ar visa, apie tai pranešama Bendrovės svetainėje. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.